HISTORIA

Black Raven är en trupptransportbåt, en 200-båt och har tidigare använts av marinens kustartilleri. Vår båt är nr 208. Tillverkad 1960 på Gustavsson & Andersson Varvs AB på Lidingö (idag Boghammar Marin), maskiner och el byttes ut under mitten 1990. 


Mellan 1957-77 tillverkades 82 stycken så kallade "Trupptransportbåt modell Större" i lite olika utföranden på Lidingö och Gotland. Man kan bl.a. på hytten se klara skillnader. På några få finns originalplåten kvar där tillverkningsnumret och varvets namn står. Båtarna bestyckades med tre stycken KSP 58, en 20mm Oerlikon automatkanon och ibland minor. 200-båtarna användes fram till 90-talet då Stridsbåt 90 kom. Därefter tog hemvärnet över 200-båtarna under en tid. Idag är alla båtarna sålda till olika företag och privatpersoner, faktiskt över hela världen. 200-båten är än idag en mycket populär och tålig båt för alla möjliga olika användningsområden.

På frälsarkransarna syns än idag korrekt benämning av Black Raven. Det står TPBS 208, alltså

Trupptransportbåt större.


När båten användes militärt var numret målat med stora siffror både på fören och aktern. Skylten på fotot är originalskylten från tillverkningen 1960.


Maskinerna är två stycken Volvo Penta.

De är på 450 hk per styck. 

Marchfart är 9-12 knop, toppfart är 21-23 knop.


Black Raven är 21,4 m lång, 4,2m bred och djupgåendet är 1,2m. 200-båten kunde ursprungligen transportera en hel pluton, dvs 40 soldater!

Luckorna i fören är för att landsätta de trupper som transporterades ut bland kobbar och skär. Båten är byggd för att klara att köra upp på land, öppna fören, släppa ut soldaterna och sedan backa ut igen.


Idag är ena luckan igensvetsad, och den andra fungerar fortfarande att fälla.

200-BÅTAR

Idag finns det 200-båtar på flera olika platser i världen. Fyra stycken går som eskortfartyg utmed Afrikas kust. De håller pirater borta från de stora lastfartygen. Det finns en båt på Nya Zeeland som används som passagerarbåt. En annan 200-båt har återfunnits i England, den är ombyggd till boendebåt och ligger i en kanal. Privatpersoner i Finland, Estland, Polen och Danmark har oxå köpt 200-båtar. Dessa används till allt möjligt, några för dykning!

Detta foto visar Black Raven med siffrorna 208 på aktern liggandes vid Kungsholms fort i Karlskrona. Lasten kunde vara allt från mat, soldater från Kustartilleriet, Kustjägare mm, minor, kommunikationsutrustning osv. 200-båtarna användes till många olika uppdrag. 

"Våldsam landstigning" kallade marinen det när 200-båten gick i full fart upp på land för att landsätta en hel pluton soldater. Vi har gjort betydligt lugnare landsättningar med vår 200-båt Black Raven, så du kan fortfarande hålla i kaffekoppen när vi lägger till =)